Klyp logo

het cloud archief

overzicht

blogtips, 05.04.2020 door Conny Tromp

Hou je documenten veilig en AVG-proof

Met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn er regels vastgesteld voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze regels zijn er ook voor jouw bedrijfsdocumenten.

Foto bij Hou je documenten veilig en AVG-proof

Dit betekent in de praktijk opletten geblazen, want je mag documenten met persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat je ze echt nodig hebt voor je bedrijfsvoering. Dus, waar je vroeger al je personeelsdocumenten gewoon in een dossier in een kast of later in een doos bewaarde, moet je er nu voor zorgen dat er tussen je digitale documenten geen persoonsgegevens meer zitten die je niet meer in je bezit mag hebben.

Maar hoe doe je dat dan?

Iedere maand je hele digitale opslag napluizen op gegevens van bijvoorbeeld een medewerker die uit dienst is, een cliënt die geen gebruik meer maakt van je diensten of een klant die niet meer van je afneemt is niet te doen.

Wij van Klyp hebben hier bij het ontwikkelen van onze software goed over nagedacht: hoe kunnen wij onze klanten hierbij helpen?

Je document aanmerken als AVG-document

Aan digitale documenten die in Klyp worden opgeslagen kan het kenmerk “Persoonskenmerk AVG” worden meegegeven. Zo kun je altijd heel gemakkelijk terugvinden welke documenten persoonsgegevens bevatten en deze documenten tijdig vernietigen. Klyp maakt het je makkelijker om aan de AVG te voldoen.

Veiligheid in de cloud

Natuurlijk wil je ook dat alle privacy gewaarborgd wordt, wanneer je documenten opslaat in een online systeem.

Klyp is een Nederlands product. Daarom hebben wij ervoor gekozen gebruik te maken van veilige servers op Nederlandse bodem. Daarnaast maken we gebruik van beveiligde verbindingen en we verwerken persoonsgegevens volgens de regels van de AVG.

De in Klyp opgeslagen documenten zijn niet door medewerkers of dienstverleners van Klyp in te zien, je documenten zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die binnen jouw bedrijfsaccount toegang hebben gekregen tot hun eigen beschermde omgeving in Klyp.

Heb je behoefte aan meer informatie, neem contact met ons op.

deel dit bericht