Klyp logo

het cloud archief

Klyp Privacy Verklaring

1. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Klyp

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Klyp. Klyp is een dienstverlener die haar archiefsoftware aanbiedt voor de digitale opslag van documenten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Klyp verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Klyp, neem dan gerust contact op!

Contactgegevens: support@klyp.nl

3. Doel gegevens

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Klyp. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Klyp stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Klyp. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Klyp via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden zoals je naam, bedrijfsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

3. Analytics

De website van Klyp verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Radar. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

4. Ontvangers

De gegevens die Klyp ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. E-mailhost

De e-mail van Klyp wordt gehost bij Voorloper.com Als jij contact opneemt via de formulieren of via Email, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Klyp/ Voorloper.com

3. Voorloper.com

De website en back-ups van de website worden gehost bij Voorloper.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van Klyp zijn op de servers van Voorloper.com opgeslagen.

5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Klyp, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar support@klyp.nl

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Klyp via mail worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

3. Radar

De gegevens die Radar op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Radar.

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Klyp of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

7. Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Klyp vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Klyp. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Klyp. Je gegevens omtrent de nieuwbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Klyp opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Klyp al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Klyp vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Klyp niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Klyp jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruikmaken van deze rechten kan via support@klyp.nl

8. Plichten

Klyp verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Klyp via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan Klyp de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Klyp met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Klyp behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Klyp dit gerechtvaardigd acht om te voeldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Klyp te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Klyp

support@klyp.nl